Thuiswerken

Werkruimte binnen privéwoning aftrekbaar?

28 juni 2018 / BY / IN Financieel

Werkt u in uw privéwoning? Dan is deze werkruimte mogelijk aftrekbaar. In dit artikel gaan we na hoe dat precies werkt. Gebruikt u een werkruimte binnen uw privéwoning? Dan kan het zo zijn dat deze aftrekbaar is. Omdat er sprake is van verschillende opvattingen rondom dit thema zetten we de feiten in dit artikel onder elkaar. Zo krijgt u een indruk van de mogelijkheden en geldende bepalingen!

Zelfstandige werkruimte

De eerste belangrijke vraag: is er sprake van ondernemingsvermogen, privevermogen of keuzevermogen? Dit geldt zowel voor het bezitten van een pand als in het geval van huurrecht. Bij maximaal 10% zakelijk gebruik ontstaat er verplicht privévermogen, bij minimaal 90% zakelijk gebruik verplicht ondernemingsvermogen. Daartussen is er sprake van keuzevermogen. Indien er is gekozen mag hier over het algemeen niet meer vanaf geweken worden.

Het moet gaan om een werkruimte die zelfstandig is. Het is niet helemaal duidelijk wanneer een werkruimte wel of niet zelfstandig is, dit wordt daarom beoordeeld naar “verkeersopvattingen”, deze zijn van toepassing als over het algemeen mag worden aangenomen dat uw werkruimte zelfstandig is. Denk aan vier punten van toetsing die over het algemeen leidend zijn: een ruimte met eigen ingang, sanitair, de mogelijkheid om uw werkruimte los te verhuren en wanneer de werkruimte afsluitbaar is van het werkgedeelte. Meestal gaat het om een garage die verbouwd is of een bijgebouw aan uw woning.

In het geval van een zelfstandige werkruimte mag er huur worden gerekend vanuit uw prive naar uw onderneming. Deze huur is in uw prive onbelast en als kosten aftrekbaar in uw onderneming.

Aftrek en inkomenseis

Wanneer u een zelfstandige werkruimte heeft speelt er een inkomenseis.

De volgende regels zijn van toepassing:

  • Heeft u naast de werkruimte in uw woning ook buitenshuis nog een werkruimte? Dan dient u per kalenderjaar minimaal 70% vanuit de werkruimte in uw woning te verdienen!
  • Heeft u alleen thuis een werkruimte? Dan moet minimaal 30% van het inkomen thuis worden verdiend en minimaal 70% vanuit uw werkruimte. Als u vanuit uw werkruimte werkt bent u op een andere locatie en hoeft u niet aanwezig te zijn. Uw werkruimte geldt in dat geval als uitvalsbasis. Bijvoorbeeld als u gedurende de week allerlei klanten bezoekt, wanneer u slechts een of enkele klanten bezoekt geldt dit niet.

Aftrekbaarheid van eigen woning en huurwoning

Heeft u uw werkruimte in een huurwoning of in uw eigen woning? De volgende bepalingen zijn van toepassing:

–       Koopwoning

Wanneer u aan de eerder genoemde eisen voldoet wordt de werkruimte van uw woning tot het box 3 vermogen gerekend.

De waarde die in box 3 moet worden opgenomen wordt bepaald door het percentage vierkante meters welke zakelijk gebruikt worden en de WOZ-waarde. Dit houdt ook in dat voor dit gedeelte er geen hypotheekrenteaftrek kan worden genoten in box 1. Daarentegen wordt ook de grondslag van het eigenwoningforfait daarmee verlaagd.

Daarover wordt een fictief rendement berekend waarover belasting betaald wordt. Dit fictieve rendement (op basis van schijven: 1,63% en 5,39%) mag worden afgetrokken van de winst. Daarnaast mogen op basis van het aantal vierkante meters (of op basis van gebruik) kosten voor gas, water en licht worden afgetrokken.

–       Huurwoning

Ook wanneer u een werkruimte in uw huurwoning heeft dient aan de eerder genoemde eisen te worden voldaan. Op basis van vierkante meters mag een evenredig deel van uw huur worden afgetrokken als kostenpost. Voor gas, water en licht geldt dezelfde bepaling als bij een koopwoning (naar ratio vierkante meters of werkelijk gebruik). Echter is het logischer om dit gedeelte van het pand te verhuren aan de onderneming vanuit uw privé. De huurprijs mag dan zelf worden vastgesteld, maar moet wel naar “verkeersopvattingen” een rechtvaardige hoogte bedragen.

In 2016 is er een arrest gekomen welke er toe heeft geleidt dat huurders, indien zij hun huurrecht als zakelijk vermogen moeten of kunnen opnemen, zij alle kosten die zij maken aan de woning in aftrek mogen nemen. Daarentegen moeten zij wel een correctie woningforfait toepassen. Voor 2017 is dit 1,80% van de WOZ-waarde. Overigens geldt deze regeling ook voor koopwoningen, echter is dit vaak niet wenselijk, denk aan hypotheekrenteaftrek en boekwinst over de woning.

Voor huurders kan deze regeling interessant zijn, maar de keuze voor zakelijk vermogen moet zijn gemaakt bij de start van de onderneming of het verkrijgen van het huurrecht. Later wijzigen is vrijwel onmogelijk. Hierdoor kunnen veel ondernemers hier geen gebruik van maken. Een bijkomend probleem is eventuele huurtoeslagen.

StrikT Administraties helpt u met zorgeloos ondernemen

Zoals u weet verandert de wet- en regelgeving rondom aftrekbaarheid van kosten nogal eens! StrikT Administraties volgt ontwikkelingen daarom op de voet. Wij kunnen u op ieder moment adviseren omtrent actuele bepalingen en verwachtingen voor de toekomst. Doordat onze klanten te maken hebben met soortgelijke kwesties zoeken wij zaken tot op de bodem uit en worden al uw aftrekposten volgens de geldende wet- en regelgeving opgenomen. Neem contact met ons op door te bellen naar 010-3072400 of per e-mail via info@strikt.nl.